Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Tuyên Quang

- Nhân dịp đón năm mới 2021, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời phỏng vấn của Báo Tuyên Quang online về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021.
Video không hợp lệ

Video khác