Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân trả lời phỏng vấn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Phòng chống tham nhũng là công việc thường xuyên của Đảng ta. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng. Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang về vấn đề này.
Video không hợp lệ

Video khác