Công bố kết quả mức độ chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Ngày 23-5, UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ bộ phận một cửa thành phố Tuyên Quang hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

Theo kết quả, năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục là đơn vị đứng đầu trong khối cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND tỉnh với 407,64 điểm; xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Sở Tài chính với 379,34 điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư với 377,09 điểm. Xếp hạng cuối cùng trong nhóm các cơ quan là Sở Tài nguyên và Môi trường với 264,36 điểm.

Đối với các địa phương, TP Tuyên Quang là địa phương đứng đầu với 513,65 điểm; huyện Yên Sơn xếp thứ 2 với 508,17 điểm; Sơn Dương xếp thứ 3 với 507,79 điểm. Xếp cuối cùng là huyện Na Hang 434,21 điểm.

Đối với các xã, phường, thị trấn: Xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) đứng thứ nhất với 304,31 điểm; phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) 292,51 điểm, xã Bình An (Lâm Bình) 279,48 điểm lần lượt xếp thứ 2 và 3. Đứng cuối trong là xã Thượng Giáp (Na Hang) 100,44 điểm.

UBND tỉnh yêu cầu các  đơn vị, địa phương có điểm xếp hạng thấp, cần quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong những năm tiếp theo.

Danh sách công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

PV

Tin cùng dòng sự kiện