Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho 100 nông dân

- Sáng 28-5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số năm 2024 cho 100 nông dân là thành viên các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá giữa 2 doanh nghiệp Công ty Cổ phần Kingocops (Hà Nội) với Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh (Tuyên Quang).

Các học viên được giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử; các chương trình ưu đãi lãi suất tín dụng của Agribank đang triển khai; quy trình đưa hàng lên trang thương mại điện tử Kingocops; chính sách xây dựng điểm Kingocops-shop; thực hành hướng dẫn đưa sản phẩm lên trang thương mại điện tử Kingocops.com.vn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; vai trò và lợi ích của chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm tới người tiêu dùng.

Ngay sau lớp tập huấn, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp hàng hoá giữa Công ty cổ phần Kingocops (Hà Nội) với Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh (Tuyên Quang).

Bàn Thanh

Tin cùng dòng sự kiện