Tin xem nhiều

Việt Nam-Lào ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học

Được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Lào, chiều ngày 30/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia ...