Hồng Thái Xứ sở du lịch

- Nhắc đến xã Hồng Thái (Na Hang) ai cũng mường tượng về vùng đất sơn thủy hữu tình. ...

Du lịch dưới tán rừng

- Ai đi du lịch nhiều mới thấy Tuyên Quang đang lưu giữ "kho báu xanh". Những cánh rừng ...

Tin xem nhiều

Thêm sản phẩm phát triển du lịch

- Sản phẩm bột rắc cơm Lâm Bình được làm từ những nguyên liệu có sẵn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tăng thu nhập cho người dân.

Một năm nỗ lực của ngành du lịch

- Sau đại dịch Covid-19, năm 2023 tình hình kinh tế vẫn có nhiều khó khăn, thử thách. Để kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang đổi mới hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu và sản ...

Truyền thông du lịch trên mạng xã hội

- Mọi người không thể biết tới một Tuyên Quang với nhiều danh thắng, lễ hội độc đáo, con người thân thiện... nếu chưa được tới tận nơi hoặc chưa được xem trực tiếp qua những thước ...