Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

- Ngày 22-6, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Yên về tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang.

 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Yên về công tác GPMB dự án cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang.

Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang qua địa bàn huyện Hàm Yên dài hơn 48km với trên 1.700 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB), trong đó có 321 hộ phải di dời nhà cửa.

Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Yên, đến ngày 21-6-2024 huyện đã GPMB được 75% diện tích đất thu hồi, bàn giao trên 35km cho đơn vị thi công. Huyện đang thực hiện 19 khu tái định cư cho người dân thuộc diện thu hồi đất tại 11 xã, thị trấn; 2/3 khu tái cư của huyện đã đạt 70% tiến độ.

Tuy nhiên, hiện công tác GPMB đang gặp một số vướng mắc tại các hộ gia đình chưa nhận đền bù, nguyên nhân chủ yếu do di chuyển nhà cửa chưa bố trí được tái định cư, lliên quan đến làm nhà trên đất nông nghiệp;l, đất rừng 227,661, đất liên doanh với lâm trường, khó xác định nguồn gốc đất, chưa đồng ý với đơn giá đền bù.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác GPMB của 83 hộ chưa nhận tiền đền bù về diện tích thu hồi, nguyên nhân vướng mắc của từng hộ gia đình. Đồng thời, bàn các giải pháp thực hiện trong thời gian tới với mục tiêu thực thi đúng chính sách, không để người dân thiệt thòi và khai thông GPMB toàn tuyến trên địa bàn huyện.

Theo đó, các giải pháp được UBND huyện Hàm Yên đưa ra là tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về công tác đền bù, GPMB; rà soát lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi GPMB để vận động người dân không đưa vào sản xuất vụ mùa năm 2024. 

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, phấn đấu hết tháng 7-2024 sẽ hoàn thiện 10/19 khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân. Huyện Hàm Yên cam kết đến 30-7-2024 sẽ cơ bản giải quyết xong các điểm nghẽn về GPMB dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang qua địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục