Hàm Yên ra quân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới

- Ngày 23-1, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức ra quân thực hiện phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở.

Các hoạt động tập trung chủ yếu như tuyên truyền, vận động, nhân dân tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; trực tiếp tham gia cùng nhân dân thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát…Phong trào được thực hiện vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần. Đây là một trong những phần việc để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới của huyện, phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Cán bộ, đảng viên, cán bộ, lực lượng vũ trang huyện Hàm Yên ra quân
thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ngay trong ngày đầu ra quân, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã trực tiếp tham gia các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn.                                                                             

    Tin, ảnh Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục