Yên Sơn ra quân triển khai thực hiện Đề án xây dựng đường giao thông nông thôn

- Ngày 3-2, tại thôn Cường Đạt, xã Tân Long (Yên Sơn), Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp tổ chức lễ phát động và ra quân triển khai thực hiện “Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025; tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ” trên địa bàn huyện Yên Sơn năm 2021.

Để thực hiện hiệu quả Đề án, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện chủ trì, vận động nhân dân xây dựng với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Đề án, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, ngày công, sáng kiến, duy tu, bảo dưỡng bảo vệ công trình, đường, cầu trên đường giao thông nông thôn. Các đơn vị phối hợp làm tốt công tác giám sát, phản biện; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án…

Nhân dân, đoàn viên, hội viên xã Tân Long (Yên Sơn) tham gia
mở rộng tuyến đường sau lễ phát động.

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Yên Sơn, Hạt Quản lý giao thông huyện đã ký kết chương trình phối hợp.

Sau lễ phát động, nhân dân, hội viên, đoàn viên xã Tân Long đã tham gia mở rộng  đoạn đường giao thông từ chiều rộng 3 m lên thành 5 m. Qua lễ phát động, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới.                                                                       

   Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục