Hiểu đúng về việc tuyển dụng giáo viên mầm non tỉnh Tuyên Quang

- Thời gian qua, có trang facebook cá nhân đã đưa thông tin về việc một số giáo viên mầm non tỉnh Tuyên Quang gửi “tâm thư” đến Trung ương và tỉnh đề nghị được tuyển dụng đặc cách; có trang facebook đưa thông tin thiếu khách quan, không chính xác, không phản ánh đúng bản chất sự việc, thiếu căn cứ về việc thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non của tỉnh, đưa ra những nhận định không đúng, dẫn đến một số người hiểu sai lệch về quá trình thực hiện xét tuyển giáo viên của tỉnh, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến tâm tư của một số giáo viên, gây phức tạp tình hình.

Mọi người cần hiểu đúng về việc tuyển dụng giáo viên mầm non của tỉnh Tuyên Quang:

1. Theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ: “Giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập được Nhà nước hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập”.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng được xét tuyển đặc cách theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ: “Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng”. Thực hiện Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát và thực hiện xét tuyển đặc cách đối với những giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách từ năm 2019, hoàn thành vào năm 2020 và đã thông báo công khai. Sau khi hoàn thành việc xét tuyển đặc cách, hằng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tuyển dụng viên chức giáo dục theo đúng quy định. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, theo rà soát và báo cáo của các đơn vị, tỉnh không còn đối tượng giáo viên thuộc diện được xét tuyển đặc cách.

3. Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyển dụng giáo viên mầm non bằng hình thức xét tuyển là đúng quy định và trên cơ sở lắng nghe, quan tâm giải quyết ý kiến cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mầm non, nhất là giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Tuyên Quang quyết định thực hiện xét tuyển giáo viên mầm non trong năm 2023 và hoàn thành xét tuyển trong năm 2024. Số giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được xét tuyển theo Thông báo số 98/TB-UBND ngày 09/8/2023 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đúng quy định, đảm bảo công bằng, công khai, đúng thẩm quyền.

Giáo viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cần tin tưởng vào Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nêu cao tinh thần cảnh giác không nghe theo, làm theo những thông tin không có căn cứ, thiếu chính xác, không khách quan. Đối với giáo viên cần tập trung dành thời gian ôn tập theo danh mục tài liệu và tham gia kỳ xét tuyển đạt kết quả tốt./.

An Nhiên

Tin cùng chuyên mục