Hướng dẫn chu trình xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm OCOP

- Ngày 7-8, tại Tuyên Quang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoàn thiện chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm tham gia OCOP theo Bộ tiêu chí OCOP cho thanh niên năm 2023.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hội nghị Hướng dẫn chu trình xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm OCOP.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với nội dung hướng dẫn chu trình xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm OCOP. Tại điểm cầu Tuyên Quang, dự hội nghị có hơn 100 cán bộ đoàn phụ trách thực hiện Chương trình OCOP, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh của thanh niên.

Tại hội nghị, đại biểu đã được hướng dẫn: Một số khái niệm về nhãn hiệu; lựa chọn mô hình đăng ký và quy trình bảo hộ nhãn hiệu; duy trì, quản lý nhãn hiệu sau khi bảo hộ; quản lý và phát triển nhãn hiệu OCOP...

Thông qua hội nghị góp phần giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm tham gia OCOP; cung cấp cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoàn thiện chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm tham gia OCOP theo Bộ tiêu chí OCOP cho thanh niên.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục