Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030

- Sáng 10-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 (lớp thứ 2).

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh cùng 51 học viên khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra là "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; "Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kết hợp rèn luyện trong thực tiễn công tác", trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.Đồng chí đề nghị, Ban Chỉ đạo Lớp phải bám sát kế hoạch giảng dạy và thường xuyên phối hợp, trao đổi với các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; quản lý, chỉ đạo, điều hành lớp bồi dưỡng thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ học tập; bảo đảm quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Ban cán sự lớp trực tiếp điều hành các hoạt động thường xuyên của lớp; tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt của Lớp theo kế hoạch giúp cho Ban Tổ chức lớp học thực hiện tốt nội quy lớp; báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập và những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt của tập thể lớp và học viên với Ban Chỉ đạo.

Đồng chí yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia Lớp bồi dưỡng. Trong đó, tập trung với tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều, nhất là những vấn đề mới, khó, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đồng chí lưu ý các học viên phải tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tham gia nghiên cứu thực tế tại cơ sở, qua đó tìm cách vận dụng vào công việc thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Thị Kim Dung phát biểu tại Lễ khai giảng.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tiếp thu 14 chuyên đề với nhiều nội dung mới; cập nhật các nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực trọng yếu gắn với tình hình, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do các giảng viên, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Học viện trực tiếp trao đổi, truyền đạt như: Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số; Những vấn đề cấp bách trong công tác dân tộc hiện nay; Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, trong Chương trình có 4 chuyên đề về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội; công tác dân vận; vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng… do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp trao đổi, truyền đạt.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục