Khai mạc luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

- Sáng 19-9, Ban Tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức luyện tập phần cơ chế (lần 1) cho Khung diễn tập, chuẩn bị cho Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Dự khai mạc có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong khung diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm quán triệt mục đích, yêu cầu luyện tập.

Phát biểu khai mạc luyện tập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, cuộc luyện tập nhằm kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo và thống nhất nội dung, trình tự, phương pháp tiến hành các hội nghị; khả năng chỉ đạo, điều hành của người chủ trì và vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong các nhiệm vụ và tình huống đặt ra. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm và bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn hạn chế, thiếu sót, đảm bảo thực hành diễn tập đạt kết quả tốt.

Các đại biểu trong khung luyện tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị và khung diễn tập thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 theo đúng kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thới bố trí thời gian, nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia tập luyện đúng thành phần quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung
và các đại biểu tại hội nghị khai mạc luyện tập.

Đồng chí yêu cầu, quá trình tập luyện phải vận dụng đúng cơ chế, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Cùng với đó, tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phải bám sát với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Sau luyện tập, các cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Ban Tổ chức Diễn tập phòng thủ tỉnh, ý kiến của cơ quan chủ trì về các nội dung luyện tập, diễn tập để sửa đổi, bổ sung, khắc phục những nội dung còn thiếu, nội dung chưa phù hợp.

Hội nghị của BCH Đảng bộ tỉnh trong khung luyện tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức diễn tập của tỉnh bám nắm, theo dõi chặt chẽ quá trình luyện tập của các cơ quan, đơn vị, kịp thời uốn nắn, chỉ rõ những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp, giúp các thành viên trong khung diễn tập bổ sung, hoàn thiện văn kiện sát với nhiệm vụ và tình huống diễn tập.

Nội dung luyện tập kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh ra nghị quyết chuyển địa phương sang thời chiến.

Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khu diễn tập đã tổ chức tập luyện theo kế hoạch như: tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến; Kỳ họp HĐND tỉnh ra Nghị quyết chuyển địa phương sang thời chiến; Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh... Các cơ quan trong khung diễn tập tổ chức luyện tập theo kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục