Khai trương “Mô hình thương mại hai chiều” phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Ngày 24 -11, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương khai trương cửa hàng “Mô hình thương mại hai chiều” thu mua, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Cửa hàng Thắng Loan, thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành (Yên Sơn).

 Các đại biểu cắt băng khai trương cửa hàng.

“Mô hình thương mại hai chiều” vừa là điểm bán hàng thiết yếu, vừa là điểm thu mua, tiêu thụ các sản vật đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó nhằm giúp các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu.

Đồng thời mô hình mở rộng mạng lưới phân phối các mặt hàng thiết yếu, chất lượng cao, đặc sản đến người dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt các mặt hàng nông sản địa phương, mặt hàng đạt OCOP của tỉnh.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm của xã Lực Hành bày bán ở cửa hàng (Yên Sơn).

“Mô hình thương mại hai chiều” được Sở Công Thương tỉnh triển khai theo quyết định 216/QĐ-BCT ngày 10/2/2023 của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Tỉnh Tuyên Quang là một trong 7 tỉnh được Bộ Công thương hỗ trợ xây dựng “Mô hình thương mại hai chiều”.

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục