Trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho kinh tế hợp tác xã

- Trong 2 ngày 22 và 23-11, tại Tuyên Quang, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia buổi tập huấn có lãnh đạo Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam), Liên minh HTX tỉnh, Sở Khoa học và Công Nghệ và gần 200 đại biểu là cán bộ, thành viên của các HTX thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Toàn tỉnh hiện có 578 HTX, 43 tổ hợp tác. Hầu hết các HTX, tổ hợp tác đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể. Nhiều HTX đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất, tiếp cận chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường.

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều bất cập, như: Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX nói riêng chưa thật sự sâu rộng. Vẫn còn nhiều thách thức trong chuyển đổi số do tỷ lệ và hiệu quả chuyển đổi số chưa cao trong nhiều loại hình ngành nghề hoạt động và địa bàn hoạt động của HTX.

Hệ thống công nghệ thông tin và hạ tầng số chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, gây khó khăn rất lớn cho việc kết nối liên thông giữa các HTX. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã tập trung tham luận, trao đổi, đánh giá thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ số phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm tại địa phương và giải pháp thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số; phương pháp truyền thông nâng cao ứng dụng công nghệ số cho các HTX trong việc xây dựng thương hiệu, lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng hệ thống tiện ích, giám sát, tăng hiệu năng quản trị nội bộ bằng công nghệ số cho các HTX.

Các học viên được cung cấp thêm những thông tin về chuyển đổi số; hướng dẫn kỹ năng tạo lập, biên tập thông tin nội dung số trong quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, trao đổi, đánh giá về thực trạng ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị; việc ứng dụng công nghệ số của các HTX trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục