Đánh giá triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ

- Sáng 27-9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; đơn vị chủ trì, chủ nhiệm các đề tài, dự án. 

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Năm 2023, Sở KHCN tham mưu quản lý, triển khai 57 đề tài, dự án KHCN. Trong đó, có 45 đề tài, dự án cấp tỉnh chiếm 78,9%; 12 đề tài, dự án cấp bộ, cấp quốc gia chiếm 21,1%. Các đề tài, dự án tập trung vào việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh; phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế du lịch; tổng kết thực tiễn, giúp các cấp ủy đảng xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh, khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh thúc đẩy du lịch phát triển.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích làm rõ thuận lợi, khó khăn trong triển khai các đề tài, dự án KHCN; đánh giá về chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng trong thời gian qua; các giải pháp đa dạng hoá các nguồn vốn cho nghiên cứu, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng để đưa ra sản phẩm hàng hoá. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ KHCN trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục