Big data và ứng dụng trong chuyển đổi số

Nghị quyết số 52-NQ/TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã ...

Tin xem nhiều

Cùng 4 Trợ Lý AI: Viết Nội dung sáng tạo cho Content Writer

Với tốc độ tiêu thụ của độc giả ngày càng nhanh, content writer thường phải viết nhiều trong thời gian ngắn và đảm bảo chất lượng từ nội dung đến hình thức. Dưới đây là 4 công cụ viết lách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp content writer ...

Đà Nẵng đẩy mạnh số hóa tại các bảo tàng

Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là "chìa khóa" để gỡ nhiều "điểm nghẽn", trong đó, có lĩnh vực văn hóa-di sản. Hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong vận hành, quản lý tại các bảo tàng ở Đà Nẵng, đã và ...