Xây dựng dữ liệu số trọn đời về kết quả học tập với học sinh TP Hồ Chí Minh

Ngày 25-5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác nhiều nội dung chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025.

Hai bên ký kết chương trình hợp tác chuyển đổi số cho ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công; hỗ trợ chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo; nâng cao năng lực quản lý về giáo dục và đào tạo. Đổi mới mô hình dạy và học, nâng cao hiệu quả công tác dạy và học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng, hai sở sẽ phối hợp xây dựng nền tảng lưu trữ toàn vẹn kết quả học tập cho học sinh thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu xây dựng giải pháp lưu trữ toàn vẹn kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khả năng chia sẻ, liên thông an toàn, linh hoạt. Nghiên cứu, đề xuất các quy chế, quy định, cơ sở pháp lý, cơ chế xác thực để triển khai cho thành phố Hồ Chí Minh hướng tới ban hành một tiêu chuẩn lưu trữ, liên thông, xác thực chung. 

Còn theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, hai sở sẽ nghiên cứu thiết kế lại mô hình vận hành nền tảng, cách thức tổ chức, làm việc với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu vị trí việc làm đối với các chức danh của công chức, nhân viên liên quan đến nền tảng lưu trữ: Chuẩn hóa quy trình, tính toán mô tả toàn bộ công việc phải thực hiện với mục tiêu giảm tối đa thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, chương trình hợp tác cũng sẽ đề xuất giải pháp nhằm đổi mới mô hình dạy và học, nâng cao hiệu quả công tác dạy và học. Cụ thể, nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên nghiên cứu dữ liệu hành vi học tập của học sinh: Nghiên cứu xây dựng mô hình dữ liệu và giải pháp, cơ chế thu thập dữ liệu hành vi học tập trực tuyến của học sinh. Định danh thống nhất tất cả dữ liệu để liên kết tạo ra dữ liệu lớn làm tài nguyên cho triển khai AI trong phân tích, đánh giá định tính, cá nhân hóa quá trình học tập, tư vấn hướng nghiệp…

Hai bên cũng nghiên cứu xây dựng giải pháp tối ưu hóa nguồn lực nhân sự trong giáo dục và đào tạo. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ quản lý công tác chuyên môn, phương thức quản lý, điều hành dựa trên khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ công...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục