87 cán bộ được cấp chứng nhận định giá đất

Ngày 29-7, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng về định giá đất. Đây là khóa bồi dưỡng kiến thức định giá đất đầu tiên được tổ chức tại Tuyên Quang.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giấy chứng nhận định giá đất cho các học viên.

Các học viên được các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt các chuyên đề: Quản lý Nhà nước về đất đai, các quy định về giá đất, định giá đất; thị trường đất đai và tài sản gắn liền với đất; kinh tế đất và mối quan hệ kinh tế trong sử dụng đất; tổng quan về định giá đất và các phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá và tư vấn xác định giá đất...

Kết quả 3 tháng bồi dưỡng, 87/87 học viên đã được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng. Chương trình bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ định giá đất chuyên nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý Nhà nước về đất đai và nhu cầu xã hội, phục vụ cho việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tính tiền giao đất, cho thuê đất...

                                                            

 Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục