Hỗ trợ 8 cơ sở sản xuất công nghiệp từ chương trình khuyến công

- Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công (Sở Công Thương) đã triển khai hiệu quả các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Khuyến công tỉnh hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đã hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho 3 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Yên Sơn; hỗ trợ 5 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị, cụm thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí 440 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương. Trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 8 đề án khuyến công địa phương hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các tỉnh, thành phố…

Tin, ảnh: Ngọc Hảo

Tin cùng chuyên mục