Agribank hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh

- Ngày 15-1, Agribank Tuyên Quang tổ chức Hội nghị người lao động, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

Ban lãnh đạo Agribank Tuyên Quang điều hành Hội nghị.

Năm 2022, Agribank đã huy động (bao gồm cả quy đổi ngoại tệ) đạt 9.790 tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng so với cuối năm 2021, đạt 106% kế hoạch. Tiền gửi dân cư đạt 8.798  tỷ đồng, tăng 359 tỷ đồng so với năm 2021 và chiếm 90% tỷ trọng. Tổng dư nợ toàn hệ thống Agribank đạt 9.455 tỷ đồng, tăng 983 so với cuối năm 2021, tốc độ tăng trưởng đạt 193%, trong đó, dư nợ nông nghiệp nông thôn đạt 6.575 tỷ đồng, chiếm 70% tổng dư nợ cho vay...

Agribank tự hào và khẳng định vị trí chủ lực cung ứng vốn cho vay phát triển kinh tế trong khu vực nông thôn. Agribank cũng không ngừng quan tâm và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với người lao động được quan tâm, chủ động tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội...

Năm 2023, Agribank Tuyên Quang đặt ra mục tiêu, đẩy mạnh công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng; nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Đồng thời đảm bảo an toàn kho quỹ, phấn đấu nguồn vốn (không bao gồm tiền gửi Kho bạc) tăng từ 7-10%, dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 7-11%, nợ xấu dưới 2%, lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 8%...

Nhân dịp này, Agribank Tuyên Quang khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tin, anh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục