Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

- Bắt nhịp làn sóng đầu tư tháng cuối năm, để khách hàng có thêm lựa chọn tối ưu nguồn tiền, Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong năm 2022 nhằm mang tới giải pháp đầu tư thông minh, linh hoạt.

Cán bộ Agribank hỗ trợ tư vấn dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Theo đó, mã trái phiếu là AGRIBANK223001, với mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu 8 năm, trả lãi định kỳ 1 năm một lần. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,6%/năm vào 5 năm đầu và 3,1%/năm vào 3 năm cuối. Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có nhu cầu đăng ký trực tiếp tại các quầy giao dịch của Agribank trên toàn tỉnh. Thời gian đăng ký mua từ nay đến ngày 29-12-2022.

Trái phiếu Agribank được huy động nhằm tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đồng thời gia tăng cơ hội đầu tư hấp dẫn, hiệu quả đối với khách hàng.                                                                       

 Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục