Giải ngân 450 triệu đồng dự án chăn nuôi trâu sinh sản cho hội viên xã Hợp Hòa

- Chiều 31-8, Hội Nông dân huyện Sơn Dương giải ngân 450 triệu đồng cho dự án chăn nuôi trâu sinh sản từ nguồn vốn của quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh cho 10 hộ hội viên xã Hợp Hòa.

Hội Nông dân huyện Sơn Dương giải ngân vốn cho hội viên xã Hợp Hòa theo dự án chăn nuôi trâu sinh sản.

Theo đó, mỗi hộ được vay 45 triệu đồng trong thời gian 36 tháng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để phát triển dự án chăn nuôi trâu sinh sản trên địa bàn xã. Các hộ hội viên được giải ngân nguồn vốn đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân, thanh toán phí và gốc đúng theo hợp đồng đã ký kết. Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục