Na Hang phấn đấu dư nợ đạt 354 tỷ đồng

- Sáng ngày 12 - 7, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã tổ chức cuộc họp về các khoản dư nợ với Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

 Các đại biểu dự họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang đã thực hiện đạt trên 341 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện đã giải ngân cho 735 lượt hộ nghèo vay số tiền trên 44 tỷ đồng, số thu nợ được hoàn trả đạt 31,5 tỷ đồng. Các chỉ tiêu cho vay và thu nợ đều đạt yêu cầu, công tác giao dịch tại các xã, thị trấn được duy trì ổn định, công khai các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt thời gian đi lại và giao dịch cho nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang phấn đấu tổng dư nợ cho vay tới các cá nhân, tổ chức tín dụng đạt trên 354 tỷ đồng. Đồng thời, chú trọng rà soát đối tượng vay vốn đảm bảo hiệu quả và mục đích vay, đáp ứng yêu cầu các chương trình tín dụng.             

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục