Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ quý III của Công ty Điện lực Tuyên Quang

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, diễn biến thủy văn bất lợi, dẫn tới việc cuối tháng 5/2023, có 8/12 hồ thủy điện ở miền Bắc có mực nước bằng và gần mực nước chết. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc đã làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Công nhân Điện lực Tuyên Quang thay thế máy biến áp trung gian Tân Trào, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo phục vụ điện tại các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; đảm bảo phục vụ điện kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023, các hội nghị, diễn đàn trực tuyến do Trung ương và địa phương tổ chức; đảm bảo triển khai các dự án lưới điện theo đúng tiến độ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn; tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam.

I. Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2023 đạt 595,24 Tr.KWh, tăng 3,38% so với cùng kỳ. Trong đó: Thành phần quản lý tiêu dùng đạt 235,03 Tr.kWh, tăng 12,52% so với cùng kỳ; Thành phần công nghiệp xây dựng đạt 308,90 Tr.kWh, giảm 4,38 so với cùng kỳ; Thành phần Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng đạt 15,08 Tr.kWh, tăng 22,13% so với cùng kỳ; Thành phần nông, lâm, ngư nghiệp đạt 9,21 Tr.kWh, tăng 32,77% so với cùng kỳ; Các hoạt động khác đạt 27,03 Tr.kWh, tăng 10,06% so với cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1.089,273 tỷ đồng, tăng 6,27% so với cùng kỳ;

Giá bán điện bình quân 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1.829,96 đồng/kWh, tăng 49,69 đồng/kWh so với cùng kỳ;

Tỷ lệ tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,85%, giảm 1,94% so với cùng kỳ.

Công tác chăm sóc khách hàng được Công ty duy trì tốt, với phương châm “Khách hàng là trung tâm”, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đã thực hiện gửi 1.657.335 tin nhắn SMS và gửi 1.016.702 tin nhắn Zalo. Qua đó cung cấp các thông tin về các dịch vụ Điện chính xác, kịp thời tới khách hàng.

II. Công tác đầu tư xây dựng

Công việc triển khai trong 6 tháng đầu năm năm 2023:

a) Công tác chuẩn bị đầu tư: Thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 5 công trình Đầu tư xây dựng kế hoạch 2023, lập Báo cáo nghiên cứu khả dự án Nâng công suất máy biến áp T1 trạm biến áp 110kV Tuyên Quang, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trạm biến áp 110kV Tuyên Quang 2, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 2 công trình đầu tư xây dựng bổ sung 2023; Thực hiện lập và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 4 công trình nâng lưới 10kV lên 22kV giai đoạn 2 khu vực thành phố Tuyên Quang và 5 công trình Đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2023. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Xây dựng mạch vòng lộ 375 E14.9 với lộ 373 E14.1.

b) Công tác triển khai thi công trong Quý III năm 2023:

- Triển khai khởi công 2 công trình ĐTXD bổ sung 2023.

- Triển khai thi công công trình xuất tuyến trung áp sau trạm biến áp 110kV Sơn Nam.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ Quý III năm 2023

Quý III năm 2023, Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão và an toàn điện trong dân. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai chương trình đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị. Tiếp tục duy trì và tăng cường chất lượng công tác kiểm tra đột xuất an toàn lao động tại hiện trường; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm soát các đơn vị triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo kế hoạch, kiểm soát công tác ghi chỉ số công tơ, công tác Điều chỉnh phụ tải (DR), đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng. Công ty Điện lực Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành xuất sắc các kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

---------------------

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Số 431 - Đường 17/8 - Phường Phan Thiết - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0207.3822052 - 0207.2210605  Fax: 0207.3821438

Website: https://pctuyenquang.npc.com.vn/

Tin cùng chuyên mục