Hạn chế nợ xấu phát sinh

- Nợ xấu đã và đang tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế. Để hạn ...

Tin xem nhiều

Chung sức hội nhập

- Sau 71 năm nỗ lực vươn mình, ngành Công Thương Tuyên Quang đã có những bước tiến vượt bậc cả về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần quan trọng đưa Tuyên Quang thành ...