Triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”

- Nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian triển khai chậm nhất ngày 15/10/2022, Cục Thuế tỉnh tổ chức lựa chọn "Hóa đơn may mắn" của Quý II/2022 và công bố người trúng thưởng. Chậm nhất ngày 15/11/2022 tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng của quý này. 

Cán bộ Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử Cục Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế qua mạng.

Đối với các kỳ lựa chọn "Hóa đơn may mắn" tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, Cục Thuế tỉnh tổ chức lựa chọn "Hoá đơn may mắn" của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: Hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất, qua đó đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát. 

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục