Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 16/11/2023 đạt 38,93% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 16/11/2023 tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đạt 2.707.087/6.954.567 triệu đồng, đạt 38,93% kế hoạch, tăng 0,16% so với kỳ báo cáo ngày 15/11/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 10.908,2 triệu đồng.

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tuyến đường Hang Khảo từ cầu Ba Đạo đi Lâm Bình thị trấn Na Hang vừa được chỉnh trang.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 15/11/2023, gồm:

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,81%

- Sở Xây dựng đạt 6,11%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

- Huyện Hàm Yên đạt 15%.

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 6.917,11 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 929,94 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 875,83 triệu đồng.

- Thành phố Tuyên Quang, giá trị giải ngân tăng thêm 668,38 triệu đồng.

Các đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN; Sở Giao thông vận tải; huyện Chiêm Hóa; huyện Sơn Dương có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 15/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục