Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Na Hang thông qua 4 nghị quyết

- Ngày 21-6, HĐND huyện Na Hang khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 11.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu đã xem xét và thông qua 4 tờ trình dự thảo Nghị quyết được triển khai trên địa bàn huyện Na Hang gồm: Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ điều chỉnh nội dung, danh mục công trình và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 trên địa bàn huyện; Nghị quyết về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 trên địa bàn huyện; Nghị quyết về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất đề nghị các phòng, ban chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện có trách nhiệm tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục