Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 52

- Ngày 22-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kỳ thứ 52 cho ý kiến vào các nội dung quan trọng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Văn phòng và các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2024 để thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 vốn ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công năm 2025; quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm áp dụng trên địa bàn tỉnh; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh) để ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2024; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ 13 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành về quy hoạch ngành, lĩnh vực; điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024); quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 3/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư xây dựng các Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn; chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và
các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự hội nghị.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với kế hoạch đầu tư công năm 2025 mà Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề ra. Trong đó dành nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2024, trong đó, tập trung quyết toán dự án Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang và các dự án đầu tư trên địa bàn.

Nhất trí với kế hoạch bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh) để ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các ngành Thuế, Kho bạc, Tài chính cần phối hợp chặt chẽ, cụ thể.

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo phát biểu tại hội nghị.

Đối với điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với kế hoạch dự toán, giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, chuyển nguồn theo đúng quy định, trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các huyện, kiểm tra, rà soát, thống kê, thanh toán nguồn vốn Quản lý bảo vệ rừng theo đúng quy định…

Về chủ trương đầu tư xây dựng các Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn, theo báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trong 2 năm 2024-2025, toàn tỉnh sẽ xây dựng 65 trụ sở Công an xã. Cụ thể  Hàm Yên 15 trụ sở, Chiêm Hóa 23 trụ sở, Yên Sơn 27 trụ sở, trong đó chia làm 3 đợt, đợt 1 sẽ làm 25 trụ sở, đợt 2 làm 22 trụ sở và đợt 3 làm 18 trụ sở.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Nhất trí chủ trương này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là chủ trương đã được thống nhất từ Trung ương, việc xây dựng trụ sở công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm việc của lực lượng công an cấp xã. Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trực tiếp vào các văn bản: Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục