Thẩm tra các dự thảo báo cáo và nghị quyết UBND tỉnh trình

- Chiều 23-6, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, các đại biểu đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành bổ sung, thống nhất các số liệu.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đồng thời phân tích, làm rõ các nguyên nhân, tiến độ thực hiện; các giải pháp để khắc phục và triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 ở các lĩnh vực như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo; công tác chuyển đổi số ở cơ sở; tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự ATGT; tình trạng tảo hôn, xâm hại tình dục trẻ em; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn tập thể tại các công ty và trường học...

Tại phiên họp, các đại biểu cũng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024; dự thảo báo cáo kết quả ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí Bộ ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo trình bày dự thảo báo cáo.

Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định để trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XIX.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục