Kỳ vọng của cử tri

- Nhìn lại tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi khi thấy nhiều vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, từ công tác nhân sự đến việc cho ý kiến vào các dự án Luật đã được thảo luận, thông qua với sự thống nhất cao. Điều này đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng cũng như trong công tác lập pháp nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống...

Cử tri cả nước đánh giá cao và kỳ vọng trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Việc kiện toàn nhân sự giúp bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống chính trị. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đều cho rằng, đó là tiền đề cho sự thành công của kỳ họp và còn tạo điều kiện thuận lợi, tâm lý tích cực cho xã hội trong cả giai đoạn sắp tới. Đặc biệt, các vấn đề Quốc hội thảo luận trong 2 ngày cuối tuần đều có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Cử tri cũng đồng tình khi thấy kỳ họp Quốc hội đang bận rất nhiều công việc tại nghị trường, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn dành thời gian tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và đến thăm, động viên các nạn nhân vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính (Hà Nội). Cho thấy một Quốc hội luôn quan tâm thấu đáo, kịp thời những vấn đề liên quan đến người dân.

Phấn khởi về kết quả tuần làm việc đầu tiên của Quốc hội, cử tri và nhân dân kỳ vọng những nội dung tiếp theo của Kỳ họp thứ 7 sẽ được Quốc hội tiếp tục phát huy trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao nhất nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được đưa ra trước đó và làm tiền đề cho các hoạt động của Quốc hội trên công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng hiệu quả hơn.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục