Lữ đoàn 147 luyện tập sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán

Video không hợp lệ

Video khác