Diện mạo mới thành phố Tuyên Quang

- Thành phố Tuyên Quang sau 10 năm xây dựng và phát triển, nay đã có diện mạo mới hiện đại và năng động hơn; là một trong những thành phố có tỷ lệ đô thị hóa cao trong khu vực miền núi phía Bắc. Nổi bật là kết cấu hạ tầng, các công trình công cộng, giao thông, dịch vụ thương mại… mang tầm vóc của đô thị loại II trực thuộc tỉnh.