Minh bạch dữ liệu quản lý đất đai

- Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, quan trọng và có giới hạn. Tài nguyên đó chỉ phát huy kết quả tốt nếu những người làm công tác quản lý đất đai quản lý tốt. Chính vì vậy, tỉnh ta đang tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của công tác quản lý đất đai trên địa bàn thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), toàn tỉnh có 35/138 xã, phường, thị trấn (gồm 31 xã, thị trấn huyện Sơn Dương, 3 xã, thị trấn huyện Yên Sơn; thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình; thị trấn Na Hang, huyện Na Hang và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện chiêm Hóa) được xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu được xây dựng rời rạc theo từng xã, phường nên khó khăn trong quá trình triển khai vận hành.

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) chi nhánh Tuyên Quang triển khai sử dụng thử nghiệm phần mềm VNPT-iLIS trong quản lý dữ liệu đất đai. Sau gần 1 năm đưa vào dùng thử nghiệm, phần mềm VNPT-iLIS của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã thực hiện quản lý dữ liệu đất đai, thông tin của hơn 92.000 thửa đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và một số xã thuộc huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình. Trong đó, trên 46.800 thửa đất lên dữ liệu không gian và gần 47.000 thửa đất lên dữ liệu thuộc tính.

Người dân làm thủ tục về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tuyên Quang dễ dàng, thuận tiện.

Ông Chu Minh Hòa, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tuyên Quang cho biết, việc áp dụng phần mềm trong quản lý dữ liệu đất đai tạo rất nhiều thuận lợi cho cán bộ địa chính trong việc quản lý, tra cứu thông tin về quy hoạch, trích đo, hiện trạng loại đất của người dân. Giảm thiểu thời gian và nhân lực trong việc xác minh, xác thực và quản lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, thôn 9, xã Trung Môn (Yên Sơn) chia sẻ: "Sau thời gian thử nghiệm hiện phần mềm đang được tạm dừng, chúng tôi rất mong UBND tỉnh xem xét và sớm đưa ra quyết định ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu đất đai một cách rộng rãi để giúp người dân thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và góp phần minh bạch trong dữ liệu quản lý đất đai".

Tính từ ngày 15/01/2023 đến 15/8/2023, toàn tỉnh đã cấp được 2.323 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổ chức cấp được 03 giấy; hộ gia đình, cá nhân cấp 2.320 giấy chứng nhận); trong đó:

♦ UBND tỉnh ký 3 giấy.

♦ UBND huyện/thành phố ký 797 giấy.

♦ Sở TN&MT ký 1.520 giấy.

♦ Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh đã tiếp nhận và giải quyết 19.068 hồ sơ.

Lũy kế đến ngày 15/8/2023, toàn tỉnh đã cấp được 539.464 giấy chứng nhận với 263.568.97 ha diện tích cần cấp (đạt 94,1% diện tích cần cấp).

Ông Trần Đức Mạnh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT cho biết, hiện nay, Sở đang sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc; các ứng dụng, phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn như: phần mềm Microstation, Mapinfor, Gcadas, Famis, các phần mềm kế toán…

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở có số lượt truy cập đạt trên 203.000 lượt/tháng, được sử dụng hiệu quả trong việc công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các tài liệu, văn bản thuộc danh mục phải công khai như thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn tỉnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và tỉnh; tiếp nhận các ý kiến phản ánh, thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường…

Đồng thời, Sở đã triển khai nhiều phương pháp tuyên truyền để khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử của Sở cho các cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Thời gian tới, Sở tiếp tục hoàn thiện điều chỉnh thiết kế dự án và dự toán xây dựng hồ sơ địa chính và  cơ sở dữ liệu đất đai trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tính minh bạch cũng như tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân khi tham gia dịch vụ này.

Bài, ảnh: Thanh Tùng

Tin cùng chuyên mục