Na Hang công bố sản phẩm du lịch “Về nơi hát Then”

- Chiều 1-1-2024, tại sân khấu khu vực bến thủy thị trấn Na Hang, UBND huyện Na Hang tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch “Về nơi hát Then”.

 Các câu lạc bộ, đội Then phục vụ hát Then cho du khách trên tầu du lịch.

Sản phẩm du lịch “Về nơi hát Then” sẽ góp phần bảo tồn, phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa phi vật thể, làm đa dạng hóa các sản phẩm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện Na Hang giai đoạn 2021-2025. Hiện nay dân số huyện Na Hang gần 60% là đồng bào Tày, trên địa bàn có hàng chục câu lạc bộ hát Then đang phát huy hiệu quả. Huyện đang xây dựng các câu lạc bộ hát Then phục vụ du khách trên các thuyền du lịch trên vùng lòng hồ sinh thái.

Đặc biệt khi sản phẩm du lịch giao lưu hát Then trên thuyền về ban đêm được khai thác sẽ tạo nét riêng cho du lịch địa phương.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục