Na Hang sản lượng đánh bắt cá đạt 2.000 tấn

- Trong năm 2023, tổng sản lượng đánh bắt cá trên hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình đạt trên 2.000 tấn.

Người dân nuôi cá đặc sản tại hồ sinh thái Na Hang.

Sản lượng đánh bắt cá đã tăng 500 tấn so với năm 2022, chủ yếu là các loại cá đặc sản giá trị cao như cá lăng, cá chiên, cá bỗng. Tập trung chủ yếu tại các xã Đà Vị, Sơn Phú, Yên Hoa và thị trấn Na Hang với trên 1.400 hộ tham gia.

Thời gian tới, huyện Na Hang sẽ tập trung ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời tập trung hoàn thiện bộ công cụ quản lý và kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cá hồ Na Hang” và “Tôm hồ Na Hang”, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi cá bền vững, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục