Trên 262 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc phê duyệt và giao dự toán vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Dạy nghề thêu khăn gắn với phát triển du lịch tại thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái, Na Hang.

Tổng nguồn vốn sự nghiệp được giao năm 2024 là 262 tỷ 384 triệu đồng. Trong đó các huyện, thành phố: 193 tỷ 470 triệu đồng; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh: 68 tỷ 914 triệu đồng (22 đơn vị).

Văn bản cũng nêu rõ sử dụng các nguồn vốn tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo đúng trình tự, đối tượng và mục đích của Chương trình; khẩn trương triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân của Chương trình; thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác hiện hành có liên quan.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục