Chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài

- Ngày 4-1, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố chủ động tuyên truyên, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, đặc biệt người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế...

Người dân xã Bình An (Lâm Bình) chủ động gia cố chuồng trại, để đảm bảo giữ ấm cho đàn vật nuôi.

Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Kịp thời tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở, nhất là các xã vùng cao để trực tiếp tuyên truyên, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho nhân dân, cây trông, vật nuôi.

Những hộ chăn thả gia súc trong rừng phải thực hiện di chuyển đàn gia súc về nơi kín gió, dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Chủ động ngân sách, kịp thời phục vụ công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản và cây trồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thời tiết chủ động cho học sinh nghỉ học theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tình hình thời tiết, hướng dẫn các địa phương thực hiện phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng. Sở Y tế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo kịp thời thông tin về thời tiết. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền về các phương pháp, kỹ năng phòng chống rét cho người và gia súc, gia cầm, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp…

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục