Ngành Công thương đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh

- Chiều nay 24-1, Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2023, ngành Công thương đã tích cực triển khai, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo thẩm quyền và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp trên xử lý các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành Công thương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Công thương.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho sự phục hồi và phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển công nghiệp, thương mại đã mang lại những kết quả tích cực.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 20.450 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022, bằng 100,2% so với kế hoạch năm 2023. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 150 triệu USD, giảm 6,2% so với năm 2022, hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu bán buôn đạt 37.382,4 tỷ đồng, tăng 24,1% so với năm 2022, bằng 128,9% so với kế hoạch năm 2023.

Về nhiệm vụ năm 2024, Sở Công thương đề ra một số mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 23.730 tỷ đồng, tăng 16% so với ước thực hiện năm 2023; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 170 triệu USD, tăng 13,3% so với ước thực hiện năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu bán buôn đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với ước thực hiện năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho Đảng bộ Sở Công thương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành Công Thương trong năm 2023. Kết quả này đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2023, toàn tỉnh có 18 chỉ tiêu đạt và vượt thì riêng ngành Công thương đã có đóng góp 3 chỉ tiêu.

Để đạt được các mục tiêu phát triển của ngành trong năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Công thương cần bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng các chương trình, đề án, chiến lược phát triển ngành công thương.

Đồng thời chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng các chính sách phát triển thương mại một cách hệ thống; quản lý thúc đẩy thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng; tăng cường công tác theo dõi các hoạt động xuất nhập khẩu; chủ động phối hợp với các huyện, thành phố để hướng dẫn thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành.

Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do vậy đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, trong đó có ngành Công thương. Đồng chí mong muốn toàn ngành phát huy những kết quả, thành tích, kinh nghiệm để tập trung thực hiện các giải pháp phát triển ngành; khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Sở Công thương trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Đồng chí nhấn mạnh, ngành Công thương cần phải bám sát mục tiêu, diễn biến thị trường để kịp thời có giải pháp thực hiện linh hoạt, sát thực; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Cùng với đó chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, vướng mắc cho doanh nghiệp bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho Đảng bộ Sở Công thương đạt tiêu chuẩn “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc  

Tin cùng chuyên mục