Ngày hội trải nghiệm văn hóa, thể thao dân tộc dành cho học sinh nội trú

- Ngày 11-3, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tổ chức Ngày hội trải nghiệm văn hóa, thể thao dân tộc năm 2024 dành cho học sinh, giáo viên toàn trường.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tổ chức Ngày hội trải nghiệm văn hóa, thể thao dân tộc năm 2024.

Nhà trường đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các lớp và thi đấu các môn thể thao dân tộc để học sinh tham gia như: tổ chức thi ném còn, thi kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, ô ăn quan, đánh yến, chơi chuyền, nhảy dây, cờ tướng …

Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc là một hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh, hướng đến chào mừng Kỷ niệm 16 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4-2008-19-4-2024).

Học sinh nội trú chơi đánh yến.

Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, khí thế sôi nổi trong các hoạt động tập thể, vui chơi; rèn luyện sức khỏe, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động tập thể; tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục truyền thống nhằm phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục