Nhất trí công nhận 12 xã hoàn thành NTM, NTM nâng cao

- Ngày 27-6, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), xã nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm: Khâu Tinh (Na Hang); xã Xuân Vân, Chiêu Yên (Yên Sơn); Phú Lương, Hợp Hòa, Văn Phú, Kháng Nhật (Sơn Dương).

Hiện nay, các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng NTM. Các địa phương cũng đã thực hiện triển khai việc lấy ý kiến đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó 97% số hộ hài lòng với kết quả xây dựng NTM.

5 xã nằm trong kế hoạch xây dựng NTM nâng cao gồm An Khang, Thái Long (TP Tuyên Quang); Ninh Lai, Hồng Lạc (Sơn Dương); Hồng Thái (Na Hang) cũng đã hoàn thành các tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả xây dựng NTM.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đánh giá xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã không ngừng củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo từng giai đoạn, đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Các địa phương cũng phải kế hoạch hóa các chương trình, mục tiêu các tiêu chí, đặc biệt chú trọng nhóm tiêu chí có tính quyết định như: Kinh tế và tổ chức sản xuất, Văn hóa - xã hội - môi trường, Hệ thống chính trị… Bên cạnh đó là tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt lúc này là tổ chức công bố các xã đạt chuẩn NTM theo quy định tạo động lực cho các địa phương, nhân dân, song phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đôn đốc các xã chưa hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương hoàn thiện, bổ sung và trình đủ hồ sơ thẩm định trước 15-7-2024.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục