Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Cán bộ, công nhân, viên chức tỉnh tham gia cùng người dân xã Bằng Cốc (Hàm Yên) trồng cây.

5 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, gồm: An Khang, Thái Long (phố Tuyên Quang); Ninh Lai, Hồng Lạc (Sơn Dương); Hồng Thái (Na Hang). 7 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM mới, giai đoạn 2021-2025, gồm: Khâu Tinh (Na Hang); Xuân Vân, Chiêu Yên (Yên Sơn); Phú Lương, Hợp Hòa, Văn Phú, Kháng Nhật (Sơn Dương).

Tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 69 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục