Nỗ lực ngay từ đầu năm

- Để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 23.730 tỷ đồng, tăng 16% so với ước thực hiện năm 2023, ngay từ đầu năm mới 2024, các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dồn lực sản xuất, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025.

Công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang tập trung sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu.

Công nhân Công ty cổ phần Giấy An Hòa đóng gói sản phẩm giấy cao cấp.

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng cho đối tác.

Công nhân sản xuất phôi thép tại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang.

Công nhân Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang sản xuất bột đá xuất khẩu.

Công nhân Nhà máy May Seshin VN2, Cụm Công nghiệp Long Bình An tập trung sản xuất ngay từ đầu năm.

Công nhân Công ty TNHH Hitarp Việt Nam, Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương) sản xuất bao bì xuất khẩu.