Quyết tâm cho một vụ lúa bội thu

Vụ Xuân năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy trên 18.000 ha lúa. Ngay trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân toàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất vụ xuân, trong vòng 8 ngày (từ ngày 13-21 tháng 2) toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 12.000 ha lúa, nâng tổng số diện tích đã gieo cấy toàn tỉnh lên 16.000 ha, đạt gần 90% kế hoạch. Trong đó 852,9 ha được gieo sạ. Hiện nay, nông dân trong toàn tỉnh đang tích cực ra đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đúng khung thời vụ, mang theo mong ước đầu năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, một vụ sản xuất mới bội thu.

Nông dân xã Đạo Viện (Yên Sơn) tập trung gieo cấy lúa xuân.

Nông dân xã Kim Phú (TPTuyên Quang) đẩy nhanh quá trình làm đất.

Nông dân xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) chuẩn bị mạ cấy.

Nông dân xã Thái Bình (Yên Sơn) phun thốc phòng ốc bươu vàng.

Nông dân xã Thượng Ấm (Sơn Dương) làm đất để gieo sạ lúa BT15.

Người dân bắt đầu bón phân cho lúa xuân sau khi cấy 5 ngày.

Nông dân xã Hồng Quang (Lâm Bình) dúi phân cho lúa xuân.