Nơi Ban Biên tập Báo Nhân Dân ở và làm việc năm 1953-1954

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết địa điểm Ban Biên tập Báo Nhân Dân ở và làm việc từ tháng 9 năm 1953 đến tháng 7 năm 1954?

Tin cùng chuyên mục