Trụ sở an toàn của Trung ương Đảng, Chính phủ thời kỳ kháng chiến chống Pháp

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết nơi được chọn là trụ sở an toàn của Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp?

Tin cùng chuyên mục