Các cơ quan đơn vị và nhân dân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Sáng 28 – 8 (tức ngày 21-7 âm lịch), nhân ngày giỗ lần thứ 52 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Tuyên Quang) để dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn, sự hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Đoàn Báo Tuyên Quang dâng hương tại đền thờ Chỉ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Thái

Lãnh đạo Báo Tuyên Quang dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Thái

52 năm ngày Bác đi xa và cũng là 52 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Đoàn đại biểu Trường Chính trị tỉnh dâng hương tường nhớ Bác

Thế hệ trẻ Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người dân dân thể hiện  tấm lòng thành kính với Bác.

Từ khi có đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm nào Bà Nguyễn Thị Cảnh, Tổ 7, phường Ỷ La (thành phố Tuyên Quang) cũng đến dâng hương ở đền thờ vào dịp giỗ Bác.

 Em Lê Hoàng Vũ, tổ 9, phường Minh Xuân vừa thi đỗ Đại học cũng đến dâng hương dịp giỗ lần thứ 52 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân lại có dịp tự nhìn lại mình, liên hệ với mọi công việc mình đảm nhận để phấn đấu làm việc tốt hơn, có ích cho xã hội, quốc gia, dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục