Bộ CHQS tỉnh xây dựng đơn vị dân vận tốt

- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và nhân dân; cổ vũ cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh có 12 đầu mối cơ quan, đơn vị. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” lan tỏa và đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong LLVT tỉnh luôn coi trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận của Đảng và nhiệm vụ của Quân đội đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới. Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và chuyên đề của các cấp ủy đảng, kế hoạch công tác của người chỉ huy, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của các đơn vị đều xác định rõ chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Đồng thời gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Cán bộ Ban CHQS huyện Chiêm Hóa thực hiện 3 cùng với nhân dân thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài.

Đặc thù các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh là thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Do đó, lực lượng thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng phân tán thực hiện các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao. Đây là một khó khăn trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị. Trung tá Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng Ban Dân vận, Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm 2021, thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận đã tham mưu cho cấp trên lãnh đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể cho các đầu mối cơ quan, đơn vị phụ trách các xã đứng chân trên địa bàn thực hiện “3 cùng” với cán bộ, nhân dân. Với phương châm hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình nhân dân và địa bàn đóng quân, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch dân vận, nội dung “Dân vận khéo” thiết thực, cụ thể, sát với nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với thực tiễn. 

Từ năm 2021 đến nay, mỗi tháng 1 lần, cán bộ, chiến sỹ của Bộ CHQS tỉnh lại xuống cơ sở thực hiện “3 cùng” với cán bộ, nhân dân. Đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cùng với địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội… Xuống với cơ sở, mỗi cán bộ, chiến sỹ là 1 tuyên truyền viên trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Trung đoàn 247 là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung đoàn đã tổ chức 5 buổi “3 cùng” tại xã Chân Sơn (Yên Sơn), xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang) với 250 cán bộ khung thường trực và cán bộ, chiến sỹ của lực lượng dự bị động viên. Ông Nịnh Văn Kim, thương binh hạng 4/4 xúc động nói: “Tôi rất hạnh phúc vì được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Tháng 4, các cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 247 đã giúp đỡ gia đình gần 50 ngày công san gạt mặt bằng, đào móng, đổ nền xây dựng nhà”.

Để thực hiện thắng lợi Đề án 02 nói riêng, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” nói chung, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trọng tâm là học tập phương pháp, tác phong công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”... Từ đó xây dựng chuẩn mực về đạo đức, tác phong của bộ đội khi tiến hành dân vận.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục