Quỹ Thiện tâm hỗ trợ vốn vay cho các hợp tác xã nông nghiệp

- Ngày 17-11, tại xã Hoàng Khai (Yên Sơn), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup), Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương phối hợp tổ chức bàn giao hỗ trợ “Dự án hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững” cho 5 hợp tác xã tại 3 tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai và Phú Thọ.

Các hợp tác xã được nhận hỗ trợ vốn vay phát triển dự án liên kết.

Tỉnh Tuyên Quang có 3 Hợp tác xã được Quỹ Thiện Tâm lựa chọn, triển khai hỗ trợ gồm: Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành (Yên Sơn); Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hoàng Thức (Chiêm Hóa); Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Thổ Bình (Lâm Bình).

Các HTX được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ bằng tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng/HTX theo hình thức vay vốn 0 đồng trong 10 năm để đầu tư mua con giống (trâu, bò, dê) và phương tiện vận chuyển để phục vụ sản xuất.

Các đại biểu thăm trang trại bò Tiến Thành (Yên Sơn).

Dự án hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững do Quỹ Thiện tâm tài trợ được triển khai ở 12 tỉnh trong toàn quốc.

Dự án nhằm tăng cường nguồn lực cho các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đồng thời liên kết phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục